Obsługa firm    Audyty informatyczne    Projekty    Doradztwo logistyczne

Audyt oprogramowania
Inwentaryzacja sprzętu
Piractwo komputerowe
Prawo autorskie
Audyty

W dzisiejszych czasach, gdy praktycznie żadna firma czy instytucja, poczynając od jednoosobowej działalności, poprzez jednostki państwowe, a kończąc na zatrudniającej tysiące pracowników korporacji, nie jest w stanie istnieć bez komputerów, nowoczesnych sieci, mobilnych rozwiązań informatycznych, coraz bardziej palącym problemem staje się zarządzanie oprogramowaniem, bez którego żadne z wyżej wymienionych urządzeń nie jest w stanie pracować.

Skuteczny system zarządzania oprogramowaniem w znacznym stopniu pomaga w usprawnieniu organizacji firm, a co za tym idzie znacząco przyczynia się do zwiększenia produktywności oraz wydajności przedsiębiorstw.
Właściwe zarządzanie oprogramowaniem nie tylko pomaga rozwiązać problemy dotyczące bezpieczeństwa danych firm czy wydajności pracowników, ale również zapewnia bezpieczeństwo finansowe. Stosując odpowiednie procedury zarządzania oprogramowaniem osoby odpowiedzialne za tą dziedzinę w firmie dokładnie wiedzą jakie oprogramowanie posiadają, w związku z tym dokonują zakupu nowego oprogramowania tylko wtedy kiedy jest ono potrzebne oraz efektywnie wykorzystują sprzęt komputerowy i zainstalowane na nim oprogramowanie. Zarządzanie oprogramowaniem pomaga usprawnić procesy, redukuje koszty oraz podnosi bezpieczeństwo.
Integralną częścią zarządzania oprogramowaniem jest inwentaryzacja, monitorowanie oraz procedury, polityka, technologie, zaopatrywanie, dostarczanie i wdrażanie, a także obsługa zasobów programowych firmy.

Wśród korzyści związanych z wdrożeniem systemu zarządzania oprogramowaniem należy wymienić:

  • oszczędności finansowe,
  • wzrost bezpieczeństwa,
  • wzrost wydajności pracowników,
  • wzrost wydajności firmy,
  • optymalizację wdrożenia oprogramowania,
  • wzrost satysfakcji pracowników.

Oszczędności finansowe - dzięki właściwemu systemowi zarządzania oprogramowaniem firma w pełni wykorzystuje zakupione licencje, a dodatkowo kupuje tylko takie oprogramowanie, którego naprawdę potrzebuje. Dzięki dokładnej wiedzy o stanie posiadanych licencji zamiast kupować coraz więcej, może dokonywać ponownego wdrażania nieużywanego oprogramowania, z działu do działu, a także korzystać z oszczędności płynących ze stosowania licencjonowania grupowego, kiedy to tylko możliwe.
Łatwiej jest też prowadzić archiwizację i rekonstrukcję, jeśli wiemy, gdzie jest zainstalowany dany program. Co więcej, standaryzacja oprogramowania, tam, gdzie to tylko możliwe, może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów obsługi.
Drugim aspektem oszczędności finansowych jest uniknięcie poniesienia kosztów oraz kar związanych z używaniem w firmie oprogramowania niezgodnie z licencją. Skutkiem takiego postępowania mogą być dotkliwe konsekwencje prawne i koszty sądowe. W przypadku naruszenia przez firmę praw autorskich do odpowiedzialności prawnej mogą zostać pociągnięte indywidualnie osoby zarządzające.

Wzrost bezpieczeństwa - dzięki wdrożeniu systemu zarządzaniu oprogramowaniem firma dysponuję dokładnymi informacjami na temat oprogramowania i licencji jakie posiada, w związku z tym może zapewnić korzystanie tylko z oryginalnego oprogramowania. Stosując odpowiednie procedury zarządzania oprogramowaniem firma może skutecznie ograniczyć nieautoryzowane pobieranie oprogramowania, a co za tym idzie niebezpieczeństwo związane z wirusami, które mogą zaatakować całą sieć. Monitorując wszystkie swoje zasoby programowe, firma będzie posiadała szczegółowe informacje potrzebne do prawidłowego tworzenia kopii zapasowych oraz planów działania w razie awarii - jeśli zajdzie taka potrzeba. System zarządzania oprogramowaniem skutecznie pomaga w uzyskaniu przez firmę pewności, że jej dane są bezpieczne, a także, że dysponuje odpowiednim planem odbudowy systemu w razie awarii.

Wzrost wydajności pracowników - dzięki standaryzacji wersji oprogramowania zmniejsza się liczba problemów związanych z udostępnianiem plików, a komunikacja staje się łatwiejsza. Użytkownicy mogą bez przeszkód wspólnie pracować, co z kolei prowadzić do zwiększenia produktywności - a wydajny pracownik to wydajna firma.

Wzrost wydajności firmy - wiedza o tym, jakie oprogramowanie wchodzi w stan posiadania firmy, jakie są jego funkcje i zastosowanie oraz gdzie się ono znajduje, pozwala podejmować świadome decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne.

Optymalizacja wdrożenia oprogramowania - dzięki systemowi zarządzania oprogramowaniem potrzeby firmy związane z oprogramowaniem, takie jak wyższe wersje oprogramowania i zmiany są precyzyjnie określane, dzięki czemu firma oszczędza czas pracowników i ogranicza konflikty, zarówno w obrębie działu IT, jak i wśród pracowników korzystających z oprogramowania. Zarządzanie zasobami oprogramowania pozwoli firmie zidentyfikować potrzeby związane z oprogramowaniem, uniknąć korzystania z przestarzałych rozwiązań, a także zagwarantuje wybór najlepszych technologii dla osiągnięcia wytyczonych celów.

Wzrost satysfakcji pracowników - informacje, które firma uzyskuje dzięki wdrożeniu systemu zarządzania oprogramowaniem umożliwia menedżerom i pracownikom łatwiejsze uzasadnienie zakupu oprogramowania, którego potrzebują do wykonywania swojej pracy, co w zasadniczy sposób przyczynia się do zwiększenia produktywność, zapewnia osiągnięcie maksymalnych możliwości oraz wpływa na podniesienie ogólnej satysfakcji zawodowej.

Materiały ze stron Microsoft

Obsługa firm    Audyty informatyczne    Projekty    Doradztwo logistyczne