Obsługa firm    Audyty informatyczne    Projekty    Doradztwo logistyczne

Kontakt

IZI Spółka z o.o.
ul. Zdunów 18/61, 30-428 Kraków
tel./fax: +48 12 268 20 06
biuro-krakow@izi.com.pl

NIP: 6762287954
KRS: 0000227393
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 120005088

Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego:
50 000 zł

Konto bankowe:
Bank BPH SA
15 1060 0076 0000 3200 0128 0350

Obsługa firm    Audyty informatyczne    Projekty    Doradztwo logistyczne